+++Χριστὸς ἀνέστη! Christ is Risen! Христос воскрес! Kristo Amefufukka! !المسيح قام! حقا قام ¡Cristo ha resucitado! +++

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs
bestowing life!

May (remaining dates)/June 2024

Sunday, May 12

@ 8:45am – Orthros/Divine Liturgy on the Sunday of Saint Thomas

Thursday, May 16

@ 8am – Orthros/Divine Liturgy Commemorating Saint Brendan the Navigator

Sunday, May 19

@ 8:45am – Orthros/Divine Liturgy on Sunday of the Myrrh-Bearing Women

Monday, May 20

@ 7pm – Great Vespers Commemorating Saints Constantine and Helen AT SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH in West Nyack

Tuesday, May 21

@ 8:30am – Orthros/Divine Liturgy Commemorating Saints Constantine and Helen AT SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH in West Nyack, NY

Wednesday, May 22

Saint Anastasia’s Fellowship
@ 7pm – Addictions Support Group (in the Community Center)
@ 8pm – Paraklesis to Saint Anastasia the Pharmacologist (in the Church)

Friday, May 24

@ 8am – Orthros/Divine Liturgy Commemorating Saint Symeon the New Stylite

Sunday, May 26

@ 8:45am – Orthros/Divine Liturgy on the Sunday of the Paralytic

Wednesday, May 29

@ 8am – Orthros/Divine Liturgy on Mid-Pentecost

Sunday, June 2

@ 8:45am – Orthros/Divine Liturgy on the Sunday of Samaritan Woman

Thursday, June 6

@ 8pm – Paraklesis to Saint Anastasia the Pharmacologist (in the Church)

Sunday, June 9

@ 8:45am – Orthros/Divine Liturgy on the Sunday of Blind Man
 
Wednesday, June 12
 
@ 6pm – Festal Vespers of Holy Ascension (at GREEK ORTHODOX CHURCH OF OUR SAVIOUR in RYE, NY)
 
Thursday, June 13

@ 9am – Festal Orthros/Divine Liturgy of Holy Ascension (at GREEK ORTHODOX CHURCH OF OUR SAVIOUR in RYE, NY)